Satılık Bitcoin Nakit ATM

Nakit giriş ve çıkış seçeneği ile Bitcoin Cash (BCH) Otomatik Telefon Makinesi. Nakit giriş sadece $ 1000. Sunucu gerekli değil. Telif ücretsiz seçenek mevcuttur.

Kullanıcı arayüzü mevcut BCH fiyatını ve ATM ücretlerini gösterecektir.