Son kullanıcı Lisans Anlaşması

Delaware Eyaleti

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bu “EULA”), tüm HTML dosyaları, XML dosyaları, JavaScript dosyaları dahil olmak üzere, Trovemat Yazılımının yazarı olan (“Lisans Sahibi”) ve JetCrypto, LLC (“Lisans Veren”) arasındaki yasal bir sözleşmedir. grafik dosyaları, animasyon dosyaları, veri dosyaları, teknoloji, geliştirme araçları, komut dosyaları ve programlar, hem nesne kodunda hem de kaynak kodunda (“Yazılım”), ilgili medya, basılı materyaller ve bu belgeleri içeren, bu EULA uyarınca sağlanan çıktılar, ve “Çevrimiçi” veya elektronik dokümantasyon.

Yazılımı yükleyerek, kopyalayarak veya başka şekilde kullanarak, Lisans Alan, bu EULA'da belirtilen şartlara ve koşullara bağlı olmayı kabul eder. Lisans Alan, bu EULA'da belirtilen şart ve koşulları kabul etmezse, Lisans Alan, Yazılımı indiremez, kuramaz veya kullanamaz.

1. Lisans Verilmesi

A) Lisansın Kapsamı. Bu EULA'nın şartlarına tabi olarak, Lisans Veren, Lisans Alan Tarafa, Yazılımın bir kopyasına sahip olmak ve kullanmak için münhasır olmayan bir lisans vermektedir. Yazılım şu şekilde dağıtılmaktadır:

  • dijital indir
  • Trovemat Bitcoin ATM'lerinde (Crypto ATM'ler) önceden kurulu

B) Kurulum ve Kullanım. Lisans Alan Taraf, Yazılımın sınırsız sayıda kopyasını yalnızca Lisans Alan'ın iş kullanımı için kurabilir ve kullanabilir.

2. Hakların ve Sınırlılıkların Açıklaması

A) Sınırlamalar. Lisans Alan Taraf ve üçüncü taraflar, Sınırlamalara rağmen, söz konusu faaliyetin yürürlükteki yasalar tarafından açıkça izin verildiği ölçüde ve hariç olmak üzere, Yazılımı tersine çeviremez, kaynak koda dönüştüremez veya tersine çeviremez.

B) Bileşenlerin Ayrılması. Yazılım tek bir ürün olarak lisanslıdır. Bileşenleri birden fazla bilgisayarda kullanılmak üzere ayrılmamış olabilir.

3. Yazılımın Başlığı. Lisans temsil eder ve bu EULA koşullarına uygun olarak, içine girip bu EULA kapsamındaki yükümlülüklerini gerçekleştirmek için yasal hakkı ve Yazılım Lisans Sahibi tarafından kullanımının sahip olduğunu beyan, herhangi fikri mülkiyet haklarını ihlal olmaz üçüncü şahıslar.

4. Fikri mülkiyet. Tüm resimler, fotoğraflar, animasyonlar, video, ses, müzik, metin, veri, bilgisayar kodu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yazılımda ve Yazılımda bilinen ve bundan sonra bilinen maddi ve manevi haklar, unvan, ilgi, telif hakları ve ahlaki haklar. Algoritmalar ve bilgiler Lisans Veren tarafından sahip olunur. Yazılım geçerli tüm telif hakkı yasaları ve uluslararası anlaşmalar ile korunmaktadır.

5. Yazılım Royalty. Bu Sözleşmedeki diğer herhangi bir hükme bakılmaksızın ve Lisans Veren veya Lisans Alan Tarafça aksi yönde verilen tüm garantiler, beyanatlar veya beyanlar için bir istisna olarak, Lisans Alan Taraf, Lisans Verme hakkının kabul edildiğini kabul ve teyit eder, almaya ve almaya devam eder. Lisans Alan Taraf veya Lisans Alan Tarafa atanan Yazılımı kullanan herhangi bir yazılım da dahil olmak üzere, Yazılım kullanılarak yapılan tüm parasal değere sahip tüm işlemler için bir 1% telif hakkı alacaksınız. Tüm Lisans Alan Tarafın bağlı kuruluşları ile Yazılım'ın herhangi bir sahibini veya devralanını veya devralanını, bunların bir zorunluluk haline getirmiş gibi bağlanması.

6. Destek. Lisans Veren, normal iş saatleri içinde 1 yılı için bir süre boyunca kullanılabilen uzaktan destek sağlayacaktır.

7. Süre. Bu EULA süresiz veya şu tarihe kadar:

A) Lisans Alan Tarafın bu EULA'da belirtilen şart ve koşullardan herhangi birine uymaması durumunda otomatik olarak feshedilir veya askıya alınır; veya

B) Lisans Veren tarafından, sebep olsun veya olmasın, sona erdirilir veya askıya alınır.

Bu EULA'nın sonlandırılması durumunda, Yazılımı kullanmayı bırakmanız ve Yazılımın tüm kopyalarını imha etmeniz gerekir.

8. Yargı. Bu EULA, yasa hükümlerinin çelişkilerini dikkate almadan Delaware Eyaleti yasalarına göre yapılmış sayılır ve yorumlanacaktır. Bu EULA ile ilgili herhangi bir yasal işlem veya kovuşturma yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Delaware eyaletinde bulunan mahkemelere götürülecektir ve her bir taraf kendi yargı yetkisine rıza gösterecektir. Hakim olan taraf, bu EULA'yı yürürlüğe koymak için herhangi bir eylemde, sınırlama olmaksızın vekalet ücretlerini de içeren masrafları ve harcamaları telafi etme hakkına sahip olacaktır. Bu EULA, Amerika Birleşik Devletleri'nin münhasır yargı yetkisi dahilinde yapılır ve yargı yetkisi, herhangi bir partinin seçiminin başka herhangi bir yargı yetkisinin yerine geçer.

9. Başkasına aktarılamaz. Bu EULA, Lisans Alan tarafından devredilemez veya devredilemez ve bunu yapmaya yönelik herhangi bir girişim geçersiz olacaktır.

10. Bölünebilirlik. Herhangi bir partinin, herhangi bir imtiyazın, herhangi bir yetkinin veya herhangi bir hakkın kullanılmasında herhangi bir yetkinin kullanılmaması, herhangi bir yetki ya da herhangi bir haktan feragat edildiği şeklinde işlenecek, ya da herhangi bir hak veya iktidarın herhangi bir tekli veya kısmi faaliyeti, daha fazla egzersizi engelleyecektir. Buradaki diğer herhangi bir haktan. Bu EULA herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz olduğu yetkili bir mahkeme tarafından karara bağlanırsa, bu hüküm sınırlı olacaktır ya bu EULA aksi tam olarak yürürlükte ve uygulanabilir kalacaktır şekilde gerekli olan minimum ölçüde ortadan kaldırdı.

11. GARANTİ FERAGATNAMESİ. LİSANS SAHİBİ VE YAZILIMIN YAZILIMI, YAZILIM İÇİN HERHANGİ BİR GARANTİ AÇIKÇA AÇIKÇA BELİRTİLMEKTEDİR. YAZILIM VE İLGİLİ TÜM BELGELER BELİRLİ BİR AMAÇ VEYA HAK İHLALİ SINIRLAMA OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” HERHANGİ BİR AÇIK VEYA DA DOLAYLI GARANTİ OLMAKSIZIN SATILABİLİRLİK, zımni garantileri TEMİN EDİLİR. LİSANS SAHİBİ, YAZILIMIN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR TÜM RİSKİ KABUL ETMEZ.

12. SINIRLI SORUMLULUK. LİSANS SORUMLULUĞU GARANTİ, TORT, GARANTİDEN KAYNAKLANAN KAR KAYBI, GELİR, TASARRUFLAR VEYA DİĞER DİĞER YA DA DOLAYLI YA DA DOLAYLI ZARARLARDAN LİSANS SAHİPLERİNDEN VEYA DİĞER KİŞİ VEYA BAŞKA ŞARTLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. , YA DA. BU SINIRLAMALAR, SINIRLI SINIRLI BİR ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACI İLE İLGİLİ OLARAK UYGULANACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA LİSANS TOPLAM SORUMLULUĞU LİSANS İÇİN VEYA LİSANS ALAN NAMINIZA BAŞKA BİR DA YARIŞMANIN, GERÇEK YAZILIM İÇİN licensor İÇİN LİSANS ALAN TARAFINDAN ÖDENEN FİNANSAL TUTARI GEÇMEYECEKTİR.

13. Tüm anlaşma. Bu EULA, Lisans Veren ve Lisans Alan Taraf arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve bu EULA'nın konusunu ilgilendiren ön temsil, beyan, koşul veya garanti dahil olmak üzere, Lisans Verenin ve Lisans Alanın önceki tüm anlayışlarının yerine geçer.

20181018 VERSION